Fördelen med att vara ett föräldrakooperativ är flera. Då vi själva bestämmer hur vi vill disponera varje barns skolpeng kan vi prioritera att erbjuda våra barn en vardag i en liten och trygg syskongrupp med hög personaltäthet och med en egen kock som lagar nyttig mat gjord bra råvaror.

Humlans föräldrakooperativ drivs som ideell förening där föräldrarna sitter i styrelsen, och på så sätt är förskolans huvudmän, med ansvaret för förskolans ekonomi och drift. Varje familj förväntas att ta en roll i Humlans styrgrupp med större insyn i ekonomi, personal och andra driftsfrågor en period under sin tid på Humlan.

Förskolechefen har ansvaret för personalfrågor samt även det pedagogiska vardagliga arbetet. Genom att vi har en god dialog med pedagogerna sker en naturlig delaktighet och möjlighet till inflytande över barnens vardag.

Förskolan följer Nacka kommuns riktlinjer om vistelsetider, öppettider och kvalitetskrav och ingår i den årliga kvalitetsundersökningen. Vi är en icke-vinstdrivande förskola och verksamheten finansieras helt av de checkbelopp som föräldrarna har ansökt om för barnomsorg från Nacka kommun.