Banner Shadow

About

Trygghet och glädje i en meningsfull vardag

Humlans föräldrakooperativ erbjuder en fantastisk miljö för barnen på flera sätt. Vårt solgula hus är beläget högst upp på Björnmossvägen i Älta, bara ett par meter från en det fina Nackareservatet dit vi ofta tar oss på utflykter med matsäck i egen ryggsäck. På vår gård lockas barnen till både lek och äventyr, här sker många upptäcktsfärder i vår egen spökskog, bergsbestigningar och kreativa lekar med både sand, vatten och diverse byggmaterial.

Varje vår sätter vi potatis i vårt potatisland och när vi ses igen efter sommaren skördar vi potatisen och både barn och vuxna njuter även av de röda- och svartavinbären som kommit under sommarlovet. Inomhusmiljön inbjuder även den till fantasifulla lekar och kreativitet. Huset består av flera olika rum där varje rum har olika namn som uppmuntrar till olika aktiviteter så som, spelrummet, byggrummet, ateljén, läshörnan, mysrummet. 

Humlan består av en syskonavdelning, så här leker barn i alla åldrar bredvid varandra. Varje vecka ordnar vi temadagar för barnen där vi i mindre åldersindelade grupper besöker skogen eller har kreativa och pedagogiska stunder i vår ateljé.

 

Såhär beskriver föräldrar Humlans verksamhet;

 ”En lugn miljö och liten familjär barngrupp. En vuxen tar emot mitt barn på morgonen och frågar vad han vill göra. Hög personaltäthet och syskongrupp gör att barnen blir sedda och får utmaningar och mycket stimulans. Personalen har tid att berätta om dagen vid hämtning. Personalen har möjlighet att anpassa verksamheten efter barnens behov

”Jag märker att mina barn är väldigt trygga. Båda har gått på andra förskolor tidigare, där de har trivts. Men när jag jämför så märker jag ändå att det här är något annat. Här är de verkligen grundtrygga. De vuxna är otroligt uppmärksamma på varje barn och på dynamiken i gruppen.”

”Jag upplever att det är en väldigt kreativ miljö, som bygger på varje barns intressen och lust att utforska saker. Utomhusmiljön är fantastisk och inomhus har de tillgång till en massa olika material. Det är bara för barnen att säga till så får de måla, pyssla och skapa på olika sätt.”

”Min äldsta älskar temadagarna och när det är dockteater på fredagar. Dessutom är de ute mycket, både på gården och de små skogsturer de gör varje vecka under höst och vår. Därtill får de åka skridskor och gå på teater då och då.”

”Ett extra stort plus till pedagogernas sammanhållning, genom att de arbetat flera år tillsammans så är de så himla samspelta och trygga vilket avspeglar sig i hela Humlans atmosfär!” 

”Liten grupp där alla känner varandra väl. Barnen umgås över åldrar vilket lär dem att lära ut till mindre och ta efter de större. Engagerad personal som varit med länge.” 

”Att få vara med sitt syskon varje dag är väldigt värdefullt för barnen. vi får ofta höra att syskonen är väldigt fina mot varandra, det ger en trygg känsla och jag tror det skapar en väldigt fin syskonrelation även på lång sikt”