Föräldrarnas engagemang har stor betydelse

Ditt engagemang och arbetsinsats som förälder är avgörande för att ge ditt barn en förskola som Humlan med få barn och hög personaltäthet och egen kock.

Som förälder på Human är du med och hjälper pedagogerna på kortare och längre arbetspass på förskolan, följt av städning av lokalerna vid ca 4 tillfällen per termin. Du är även engagerad i en arbetsgrupp som du väljer efter intresse och engagemang.

Vi vet att många föräldrar skräms av tanken på flera måsten i en stressig vardag med arbete och små barn. Visst  tar det tid men man får mycket tillbaka, inte minst tid med sitt barn då mycket av tiden du lägger ner sker i arbete i barngruppen.

Vi frågade våra föräldrar om hur de ser på sin arbetsinsats och hur de ser att det påverkar sitt barn.

”Stor insyn i vad mina barn gör på förskolan. Och möjlighet att påverka. Ger stor trygghet för mina barn att lära känna hela familjen”

”Att få insyn i våra barns vardag, att inte bara veta vilka de brukar leka med utan även känna barnen och deras familjer, det bidrar till en familjär stämning mellan oss alla, personal, barn och föräldrar. Det skapar inte bara trygghet, utan är också väldigt trivsamt. Mysigt helt enkelt. Det är lite som att vi skapat ett ”Bullerbyn” som egentligen inte finns idag åt våra barn.”

 ”Det viktigaste för mig som förälder är att känna mig trygg under de timmar jag inte själv kan vara med mina barn. Att veta att de blir sedda, utmanade och stimulerade. Att dessutom få vara delaktig i förskolans tankar, planering och pedagogik skapar en djupare förståelse, kunskap och framförallt tillit till personalens engagemang och kompetens”

”En stor vinst är att lära känna de andra barnen (med föräldrar), något som på en annan förskola oftast blir väldigt ”anonymt”. Det är roligt att prata med barnen om deras kompisar/vad de lekt och sagt m.m. när man själv också har en typ av relation med de barnen.”

” Den mysiga känslan när man hör ett glatt ”Tjena Wilmer!” från en annan förälder, och ännu finare att se mitt barn ”busa” eller berätta något för en annan förälder. Jag tror att föräldrarnas engagemang och arbete i barngrupp skapar en öppenhet för vuxenvärlden hos barnen, det behöver inte vara läskigt utan tvärtom en källa till stöd och dialog”

”Värdet i att ha en insikt i deras vardag, samt tid att umgås vilket i sin tur ger ökad trygghet och närhet. Möjlighet att få påverka. Bonus att få lära känna barnens kompisar, deras föräldrar och även pedagogerna bättre”. 

”För barnen är det positivt att ha kontakt med och en relation till fler vuxna, det lär barnen hantera olika relationer och får dem att utvecklas. Man märker att barnen uppskattar då man engagerar sig och är närvarande i deras vardag”

Vi får bra inblick i hur vårt barns dagar på förskolan ser ut, vad de gör och vilka han leker med och vad de leker. Vi lär även känna de övriga barnen, deras föräldrar och personalen på förskolan på ett bra sätt vilket känns som att vi inte hade gjort om vi inte varit på ett föräldrakooperativ. Vi noterar även att det finns ett väldigt stort värde (glädje i) för vårt barn i att vi är så engagerade genom våra arbetspass genom att han själv får visa oss vad de gör på förskolan och vad de leker med. Det känns även viktigt att han känner att vi engagerar oss i hans ”vardag” på förskolan och att därigenom även får mer tid tillsammans.”